Geopatische straling

Phone-PC-WiFi-Image-5

Geopathie is de verzamelnaam voor ziekten die ontstaan als gevolg van diverse soorten aardstraling. Geopathische straling is de straling die uit de aarde komt. Deze werkt (bijna) altijd negatief uit op het levend organisme en veroorzaakt ziekmakende omstandigheden. Geopatische straling kan bestaan uit: Straling uit onderaardse wateraders, straling uit geologische breuklijnen, radioactieve straling, geomagnetische straling in de vorm van netwerken(bijv. Hartman, Curry, Wittman en Romani netwerken)en straling uit radioactieve radongassen.

In een magnetisch veld zoals aardstraling of in een elektromagnetisch veld bijvoorbeeld van Elektra, GSM, UMTS, enz, zijn trillingen oftewel frequenties aanwezig die overeenkomen met de frequenties van vitale organen en systemen van het menselijk lichaam. En deze beïnvloeden elkaar!!!
Wij krijgen steeds meer en steeds hogere frequenties in de lucht en het is nu al zo dat de hoogste frequenties overeen komen met frequenties van ons eigen zenuwsysteem. Ook komen er frequenties in de magnetische velden voor die zich bevinden op de frequenties van ons celmembraan. Een riskante zaak als je hierdoor ziet dat er steeds meer mensen klachten krijgen. Het effect gaat soms snel, maar duurt over het algemeen jaren. De gevaarlijkste plek is dan ook onze slaapplaats. Ervaring leert helaas echter dat mensen die slapen veel gemakkelijker door de diverse soorten van straling kunnen worden belast. De reden daarvoor ligt enerzijds in het feit dat wij tijdens onze slaap circa 8 uur per dag op exact dezelfde plaats blijven en nauwelijks bewegen. Wanneer er in onze slaapkamers belastingen zijn kunnen deze dagelijks gedurende een lange tijd op ons inwerken. Anderzijds bezitten wij in onze slaap een veel geringere weerstand dan wanneer we wakker zijn. Om deze reden moet men de geldende grenswaarden dan ook met de grootst mogelijke scepsis bekijken, omdat ze geen onderscheid maken tussen de belastingen wanneer men slaapt of wanneer men wakker is. Het is niet zonder reden dat er bouwbiologische grenswaarden voor slaap en woonvertrekken zijn ontwikkeld.

 Geopathische stress en kanker
“Kanker is een ziekte van de locatie waar men leeft en wordt o.a. ontketend door aardstralen”, aldus dr. Ernst Hartmann, MD. Aardstralen veroorzaken geen kanker op zich, maar verzwakken ons immuunsysteem. We produceren allemaal kankercellen op een regelmatige basis, maar ze worden voortdurend vernietigd door het immuunsysteem van het lichaam. Door geopatische belasting lukt dat niet altijd meer afdoende, met kanker als mogelijk gevolg.
Geopathische invloed is een van de meest verwaarloosde invloeden of veroorzakers van kanker en andere ziekten binnen de complementaire geneeskunde. In tegenstelling tot wat sommigen mensen veronderstellen, is geopathische stress niet een ‘kwestie van geloof’, maar een gebied dat in de afgelopen duizenden jaren is onderzocht en vandaag de dag wetenschappelijk meetbaar is. De gevolgen van de belasting met aardstralen worden hierdoor duidelijker. Daar komen de laatste jaren tal van nieuwe factoren bij, zoals respectabele hoeveelheden elektrosmog (elektrische velden, magnetische velden, elektromagnetische velden zoals afkomstig van hoog-voltage elektrische kabels, elektrische apparaten en synthetische materialen) en de hoge frequentie-apparaten (mobieltjes, gsm-antennes, DECT-telefoons, hotspots/WLAN, radar). Het wordt nogal eens vergeten maar het is niet alleen de kosmos die energie op de aarde straalt maar ook de aarde zelf.

In de afgelopen jaren zijn er vooral een paar bekende Duitse (en Oostenrijkse) onderzoekers (zoals Käthe Bachler) geweest die dit fenomeen op het gebied van ‘wateraders’ of ‘aardstralen’ samen met artsen en therapeuten zorgvuldig hebben geobserveerd, waarbij werd gekeken naar de correlaties tussen het voorkomen van ziekte – in het bijzonder kanker – en aardstralen, en de invloeden van deze aardstralen hierop. In 1985 is er een officieel rapport gepubliceerd door dr. Veronika Carstens, MD (de vrouw van de voormalige Duitse bondspresident Karl Carstens). Dr. Carstens is auteur van een studie waarin 700 gevallen wereldwijd zijn geregistreerd van terminale kankerpatiënten die hun gezondheid hadden herwonnen nadat hun bed was verplaatst uit een zone met aardstralen. Al deze patiënten met kanker waren ‘opgegeven’ door hun artsen.

Het moet duidelijk gezegd worden dat aardstralen geen ziekte veroorzaken, maar het immuniteitsysteem verzwakken. De Dulwich Health Society zegt hierover het volgende: “de meest voorkomende indicaties van geopatische overbelasting zijn: een gevoel van uitputting, depressie, nervositeit, verlies van eetlust, bleekheid en allergie voor voedsel. Ook niet naar bed willen gaan en wanneer je in bed ligt: slapeloosheid, onrustig slapen, het koud hebben, krampen, tintelingen in armen en benen, slaapwandelen, tandenknarsen, nachtmerries en vermoeidheid. Bij het opstaan heeft men een raar gevoel in het hoofd. Bij kinderen zien we bedplassen en baby’s die continu huilen.”

Wat is aardstraling
Strikt genomen is aardstraling een geologische stoorzone. De bekendste geologische stoorzone is zonder meer de waterader, die doorsijpelend water van het aardoppervlak afvoert. Een van de processen die zich in het binnenste van de aarde afspelen is het aardmagnetisme. Dan hebben we het over het magnetisch veld in en rond de aarde. Het zijn elektrische trillingen, meestal opstijgend uit een kruising van onderaardse waterstroompjes. Het kunnen ook kruisingen zijn van ertsaderen. De water- of ertsaderen lopen parallel met etherische krachtbanen in het etherisch lichaam of krachtveld van de aarde. Het is net als het lichaam een netwerk van energiebanen. We nemen waar dat over de aarde allemaal heel smalle energielijnen lopen die hoofdzakelijk frequenties bevatten onder de 100 Hertz. De energie die daar uitkomt is uiterst gering. De energielijnen zijn om en om geladen, negatief en positief en vormen twee netwerken:

  1. Het Hartmann-netwerk: energielijnen met een tussenruimte van 1 à 1,5 meter en
  2. Het Curry-netwerk: energielijnen met een grotere tussenruimte van 2 à 2,5 meter. Deze lopen diagonaal t.o.v. het Hartmann-netwerk.

Naast deze twee hoofdnetwerken zijn er bijvoorbeeld ook nog de geologische breuklijnen en de Benker cube – vernoemd naar de Duitse ontdekker Manfred Benker, maar die vallen buiten bereik van dit artikel.
Het Hartmann-netwerk
Het Hartmann-net of de Hartmann-lijnen vormen een globaal raster en zijn vernoemd naar dr. Ernst Hartmann, MD, een Duitse arts, die het na de tweede wereldoorlog voor het eerst beschreef. Het Hartmann-netwerk bestaat uit natuurlijk voorkomende geladen lijnen, die van noord naar zuid en van oost naar west lopen. Deze lijnen zijn meestal positief en negatief geladen, maar waar de lijnen elkaar kruisen is het mogelijk dat er twee positieve ladingen en/of dubbele negatieve ladingen zijn. De kruispunten worden meestal gezien als een bron van potentiële problemen, zoals bij het bed of op het werk waar iemand dagelijks zit. Het Hartmann-net verschijnt als een structuur van straling die verticaal opstijgt vanuit de grond als een onzichtbare, radioactieve wand, elk van 21 centimeter dik en met een tussenruimte van anderhalve meter. Tussen deze geometrische lijnen ligt een neutrale zone, een onverstoorbaar microklimaat.

Het Curry-netwerk

Deze stralen zijn gevonden door dr. Manfred Curry, (1899-1953). Het Curry-netwerk loopt diagonaal van noord naar zuid en van oost naar west, is ongeveer vijftig centimeter breed en de lijnen liggen tussen de twee en vier meter uit elkaar. We zouden ons deze Curry-lijnen kunnen voorstellen als muren van energie. Deze lijnen vinden hun oorsprong in het magma van de aarde. We treffen dit net overal aan, op de grond, binnen- en buitenshuis, op de eerste maar ook op de dertigste verdieping. Het netwerk loopt diagonaal op het Hartmann-netwerk, in een hoek van vijfenveertig graden. Indien de stralen van het Curry-netwerk zich kruisen met de Hartmannstraling dan krijg je een zogenaamde ‘ster’ en deze plaatsen zijn zeer schadelijk, omdat hier heel veel negatieve straling vandaan komt. Deze straling wordt ook wel eens elektrische straling genoemd omdat sommige mensen een soort prikkeling voelen. De Curry-lijnen geven een storende straling die zelfs lichaamscellen kan vernietigen. Wanneer er ook nog een waterader loopt die zich kruist met twee Curry-lijnen dan wordt die plaats nog erger. Als men op zo’n plaats langer verblijft, bijvoorbeeld omdat daar je bed staat, dan kun je daar op reageren met klachten als: hoofdpijn, buikklachten, bronchitis, krampen, slecht slapen, nek- en schouderklachten, rugpijn enz.

Niet ieder organisme reageert op dezelfde manier op dezelfde straling en niet iedere soort aardstraling is even goed of slecht voor de levende organismen die zich in deze straling bevinden. Maar het is wel belangrijk om te realiseren dat deze straling invloed heeft op je lichaam, net zoals alle andere stralingen en dat de plek waar je het meest kwetsbaar bent voor aardstraling je bed en je werkplek is, of een andere plaats waar je langdurig verblijft. Het bed is echter meestal de grootste boosdoener, om de simpele reden dat je als je ligt een groter oppervlak inneemt. Als je er van uitgaat dat aardstraling rechtstandig uit de aarde komt, dan is het oppervlak dat bloot wordt gesteld groter en langduriger als je ligt dan wanneer je staat of loopt. Slapen op een plaats met een grote geopatische bealsting kan de oorzaak zijn van tal van klachten die niet eenvoudig te verklaren zijn. Je kunt dan denken aan:

– Vermoeidheid
– Slaapstoornissen
– Hevig dromen / nachtmerries
– Woelen in bed
– Transpireren in bed
– Uitgeput wakker worden
– Het gevoel hebben dat alles teveel is
– Depressiviteit
– Problemen aan de luchtwegen, astma, bronchitis
– Kramp in voeten of kuiten
– Tintelend gevoel in benen en/of voeten
– Bevende handen
– Nerveuze spanning
– Gevoel van onrust
– Hyperactiviteit
– Een stijf gevoel in rug en benen
– Stijve nek en/of schouders
– Stijve of pijnlijke gewrichten
– Keelpijn
– Hyperventileren
– Hoofdpijn
– Verhoogde bloeddruk
– Bloedsomloopproblemen
– Spataderen
– Vroeg en onrustig wakker worden
– Reumatische aandoeningen
– Jicht
– Ischias
– Schildklierproblemen
– Blaasproblemen
– Galblaasproblemen
– Concentratieproblemen
– Verhoogde nervositeit
– Achteruitgang reactiesnelheid
– Uitblijven van zwangerschap
– Miskraam

Behandelen van klachten door aardstraling.

Er worden veel oplossingen aangeboden om deze straling te bestrijden. De meeste oplossingen helpen een paar maanden en dan is het weer voorbij. Maar dieren zijn een perfect meetinstrument om te bepalen of iets werkt of niet. Bekend is dat schapen en honden in staat zijn om de negatieve straling te herkennen. Ze zullen daar nooit gaan liggen. Maar katten vinden het juist heerlijk en liggen het liefst op een kruising van deze negatieve straling!  Het is daarom belangrijk te weten dat je niet zomaar iets moet gaan kopen zonder een deskundige hiervoor te raadplegen.”

Ed van der Post