Renovatieprojecten

renovatiewerk

Wat verstaan wij onder renovatiewerk. Renovatie is eigenlijk hetzelfde als woningverbetering. Bij beide gaat het om het gedeeltelijk vernieuwen van de woning door veranderingen aan te brengen of door de woning te vergroten. Het kan ook gaan om sloop waarna op dezelfde plaats een nieuwe woning wordt gebouwd. Bij groot onderhoud gaat het om het herstel of het vervangen van delen van de woning waarbij het wooncomfort gelijk blijft.

U heeft plannen om een bestaand pand te herstellen en eventueel gedeeltelijk te vernieuwen, en waarbij gekozen moet worden tussen renovatie naar bijvoorbeeld energielabel A. Dan moet u bedenken dat dit het hoogste rendement oplevert aan energiebesparing, maar behoeft daarnaast wel een hogere investering. Uit duurzaam- en maatschappelijk oogpunt zal dit echter goed te verantwoorden zijn. Gelet op de energiebesparing zal deze investering ook het snelst terugverdiend worden.

Renovatie vraagt meer dan alleen maar een idee. Het plan moet uitgewerkt worden….laat u daarom eerst goed informeren