Loodgieterswerk

loodgieterswerk

Bij de werkzaamheden van loodgieter  moet u denken aan de aanleg en onderhoud van sanitair, verwarmingsinstallaties, waterleidingen en/of riolering. Het woord loodgieter is ontleend aan het gieten van stroken lood en loden pijpen. Deze stroken werden gebruikt om buizen waterdicht te maken. Dus samengevat:

  • Installeert leidingsinstallaties, onderdelen, systemen, afsluiters en sanitair (bijv. toiletten, verwarmingssystemen, koelsystemen, geisers en watertanks) met behulp van bijv. handgereedschap en elektrisch gereedschap.
  • Onderhoudt en repareert leidingsinstallaties