Warmtepompsystemen


Hoe werkt een warmtepomp? – Klik op het pijltje om af te spelen

Waterpomp maakt gebruik van al bestaande warmte

De essentie van een warmtepompsysteem is dat u gebruik maakt van warmte die al voorhanden is in de lucht of de bodem. De verkregen warmte wordt afgegeven aan het verwarmingssysteem. Daarom kun je spreken over een aantal soorten warmtepompsystemen

Afhankelijk van de warmtebron, kan de warmtepomp er in de praktijk op verschillende manieren uit zien. Er is altijd een binnen-unit. Deze ziet er van buiten niet veel anders uit dan een HR-ketel. Vaak hangt hij ook aan de wand, soms is hij wat groter als er een voorraadvat voor warm tapwater in opgenomen is. Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende uitvoeringsvormen van warmtepompen.

  1. Aarde/water warmtepomp
    Bij dit type warmtepomp wordt de warmte aan de aarde onttrokken. De warmtepomp verwarmt daarmee het water voor de verwarming. Dit is het type dat tot nu toe het meest in de Nederlandse nieuwbouw is toegepast. Hier wordt vaak een vorm van seizoensopslag bedoelt. Dit betekend dat er in de zomer warmte wordt opgeslagen die in de winter gebruikt wordt voor de verwarming van een gebouw. Andersom wordt in de zomer de koude gebruikt om een gebouw te koelen.Er zijn allerlei opslagmediums als energiebuffer mogelijk, vaak wordt de bodem, grondwater, rivierwater, maar ook zeoliet, silicagel en paraffine worden gebruikt.-systeem. De gehele warmtepomp bevindt zich meestal binnenshuis
  2. Water/water warmtepomp
    De benodigde warmte wordt uit grondwater gehaald.  Het is energie uit een openbron, bijvoorbeeld grondwater dat uit de bodem omhoog wordt gehaald, en door een warmtewisselaar geleid en aan een andere zijde weer terug de bodem in gebracht. Wanneer dit niet mogelijk is dan zijn alternatief energiebronnen voor water/water  restwarmte van industrie, koelwater van energiecentrale, oppervlaktewater.
  3. Lucht/water warmtepomp
    Een ventilator zuigt buitenlucht aan die langs de verdamper passeert en wordt afgekoeld. De warmtepomp verwarmt daarmee het water voor de verwarming. Deze warmtepomp bestaat uit een buitendeel vaak (verdamper en compressor). Dit is een mechanische pomp die het gasvormige koudemiddel met een lage druk, ‘oppompt’ naar een hoge druk. Hierbij stijgt ook de temperatuur van het koudemiddel. Het vloeistof is in staat  om warmte op te nemen. aan leidingen die verbonden is met het binnendeel.

Bespaar energie

Warmtewisselaars worden ingezet om de warmte te reguleren. Ook kan de warmtepomp ingezet worden voor koeling tijdens de zomer. Het gebruik van warmtepompinstallaties is zeer efficiënt. Het zorgt voor flinke besparingen tot wel 40% op uw energieverbruik en het behaalt rendementen tussen de 300 en 500%.  Wel moet rekening worden gehouden met de aanschafprijs die voor een individuele elektrische warmtepomp voor LageTemperatuurVerwarming (LTV) in een eengezinswoning varieert, afhankelijk van de warmtebron: van ruim 22.000 euro (als de buitenlucht de bron is), – 25.000 euro (bodem als bron),
tot 40.000 euro (grondwater als open bron).

Warmtepomp

Een warmtepomp haalt warmte uit de bodem. Deze vorm van duurzame en milieuvriendelijke verwarming is enorm in opmars. Door het hoge rendement en besparing op gasverbruik is de investering snel terugverdiend. De combinatie lage temperatuur vloerverwarming/wandverwarming en koeling in de zomer is mogelijk met een warmtepomp. Het gebruik van een warmtepomp is milieuvriendelijk, er is weinig CO2 uitstoot ten opzichte van een conventionele CV ketel. Een warmtepomp verbruikt minimale elektro-energie en is daardoor zeer energiezuinig. Een woning voorzien van een waterpomp installatie zal aanzienlijk in waarde stijgen. Bovendien heeft u geen schoorsteen of dakdoorvoer nodig bij nieuwbouw. Een warmtepomp is veilig, geen gevaar voor koolmonoxide of gasontploffingen.

Belangrijk is te weten dat het kiezen van een warmtepomp afhankelijk is van veel factoren en omstandigheden. Du slaat u rustig door ons adviseren wat voor u de beste oplossing is.

Ventilatiewarmwaterpomp

Innovatieve oplossing ventilatielucht en verwarming tapwater

De Inventum Ecolution ventilatiewarmtepomp Combi 50 is een hybride warmtepomp die als bron de ventilatielucht uit de woning gebruikt. Samen met een HR combiketel voorziet hij in het verwarmen van de woning en het leveren van warm water.

De Ecolution komt in plaats van de mechanische ventilatiebox en vervult naast de warmtepompfunctie tevens het mechanisch afvoeren van de ventilatielucht. De bediening van de ventilatiefunctie blijft traditioneel geregeld worden door de driestandenschakelaar, die meestal in de keuken is gesitueerd. Voor de aansturing van de warmtepomp en het ventileren van de woning wordt uitgegaan van de ventilatie eisen vastgelegd in het bouwbesluit. Bij installatie zal de installateur de oppervlakte van de woning moeten in programmeren, dit om over ventilatie volgens EPN/EPG te voorkomen.

De regeling van de Ecolution is autonoom en gebaseerd op de inkomende luchttemperatuur, dit systeem is vergelijkbaar met de werking van moderne ventilatiesystemen. Komt de luchttemperatuur boven de ingestelde waarde, dan wordt de warmtepomp voor ruimteverwarming uitgeschakeld.

Het warmwatersysteem van de Ecolution werkt als voorverwarmer, vergelijkbaar met een zonneboiler. De 50 liter boiler wordt opgewarmd tot 50 graden en de cv-ketel warmt na tot 60 graden. In tegenstelling tot een cv-ketel is er bij de Ecolution geen absolute warmte voorkeur levering. De Ecolution is zo ontworpen dat hij een zo hoog mogelijke efficiëntie nastreeft. Als de cv op dat moment een hoger rendement garandeert dan warm water zal de Ecolution voor cv-bedrijf kiezen.

Een mechanische ventilatiebox ventileert 24 uur per dag, dat betekent dat we met de Ecolution ook 24 uur per dag de beschikking hebben over het produceren van ruimteverwarming en warm tapwater. De Ecolution levert zodoende gedurende de gehele dag de basislast cv en houdt de ingebouwde voorraadboiler op 50 graden. De HR-ketel levert in deze hybride opstelling het piekvermogen.

Om de deelname van de Ecolution te garanderen wanneer ook de cv-ketel in bedrijf is, wordt de Ecolution aan de hand van metingen op de aanvoer en retour, het pompvermogen aangepast. De Ecolution kan deelnemen in ieder verwarming afgiftesysteem, waarbij de deelname en het rendement hoger zal liggen bij lagere afgifte systemen (temperaturen < 35 graden en 45 – 55 graden). De ideale oplossing voor bestaande woningen met een mechanische ventilatietoepassing om toch een innovatie besparing te creëren op uw gasdeel.