Ventilatie en tapwater

Innovatieve oplossing ventilatielucht en verwarming tapwater

De Inventum Ecolution ventilatiewarmtepomp Combi 50 is een hybride warmtepomp die als bron de ventilatielucht uit de woning gebruikt. Samen met een HR combiketel voorziet hij in het verwarmen van de woning en het leveren van warm water.

De Ecolution komt in plaats van de mechanische ventilatiebox en vervult naast de warmtepompfunctie tevens het mechanisch afvoeren van de ventilatielucht. De bediening van de ventilatiefunctie blijft traditioneel geregeld worden door de driestandenschakelaar, die meestal in de keuken is gesitueerd. Voor de aansturing van de warmtepomp en het ventileren van de woning wordt uitgegaan van de ventilatie eisen vastgelegd in het bouwbesluit. Bij installatie zal de installateur de oppervlakte van de woning moeten inprogrammeren, dit om over ventilatie volgens EPN/EPG te voorkomen.

De regeling van de Ecolution is autonoom en gebaseerd op de inkomende luchttemperatuur, dit systeem is vergelijkbaar met de werking van moderne ventilatiesystemen. Komt de luchttemperatuur boven de ingestelde waarde, dan wordt de warmtepomp voor ruimteverwarming uitgeschakeld.

Het warmwatersysteem van de Ecolution werkt als voorverwarmer, vergelijkbaar met een zonneboiler. De 50 liter boiler wordt opgewarmd tot 50 graden en de cv-ketel warmt na tot 60 graden. In tegenstelling tot een cv-ketel is er bij de Ecolution geen absolute warmte voorkeur levering. De Ecolution is zo ontworpen dat hij een zo hoog mogelijke efficiëntie nastreeft. Als de cv op dat moment een hoger rendement garandeert dan warm water zal de Ecolution voor cv-bedrijf kiezen.

Een mechanische ventilatiebox ventileert 24 uur per dag, dat betekent dat we met de Ecolution ook 24 uur per dag de beschikking hebben over het produceren van ruimteverwarming en warm tapwater. De Ecolution levert zodoende gedurende de gehele dag de basislast cv en houdt de ingebouwde voorraadboiler op 50 graden. De HR-ketel levert in deze hybride opstelling het piekvermogen.

Om de deelname van de Ecolution te garanderen wanneer ook de cv-ketel in bedrijf is, wordt de Ecolution aan de hand van metingen op de aanvoer en retour, het pompvermogen aangepast. De Ecolution kan deelnemen in ieder verwarming afgiftesysteem, waarbij de deelname en het rendement hoger zal liggen bij lagere afgifte systemen (temperaturen < 35 graden en 45 – 55 graden). De ideale oplossing voor bestaande woningen met een mechanische ventilatietoepassing om toch een innovatie besparing te creeëren op uw gasdeel.